Espel-Online Espel Online

Dorpsbelangen en Feestcommissie Espel.

Dorpsbelangen:

De vereniging Dorpsbelangen Espel heeft tot doel om de belangen van haar leden te behartigen.

Vrijwel alle bewoners van Espel en omgeving zijn lid van Dorpsbelangen Espel. De belangen die behartigd worden liggen op het vlak van wonen, werken en welzijn. Bij wonen denken we onder andere aan overleg met de gemeente over het bouwen van woningen en aanpassingen in de infrastructuur, zoals wegen. De belangenbehartiging welke betrekking heeft op werken richt zich op bedrijventerreinen en alles wat daarmee te maken heeft. Voor het onderdeel welzijn praten we over faciliteiten voor sport, sociale- en culturele zaken zoals medische voorzieningen, winkels, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor inwoners van alle leeftijden. Al deze zaken zijn in feite samen te vatten onder het kopje 'Leefbaarheid'. Dorpsbelangen zet zich in om de leefbaarheid in en om het dorp te bevorderen of te behouden. Dat dit een moeilijke taak is en lang niet altijd voldoende lukt moge duidelijk zijn !

Een belangrijk middel om te laten zien wat het bestuur van Dorpsbelangen doet is de tweemaandelijkse dorpskrant 'Op De Wieken'..

De vereniging beschikt over 6 tulpenpakjes, deze zijn te huur. U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Dekkers.

Download of bekijk de Privacyverklaring van Dorpsbelang (pdf 252 Kb)

Email dorpsbelangen: dorpsbelang@espel.info
 • Voorzitter: Roy Metsemakers
 • Secretaris: Ella Wijnia
 • Penningmeester: Jakob van der Wekken
 • Algemeen Lid: Minetta Bus
 • Algemeen Lid: Thilda van Hooff
 • Algemeen Lid: Renske Bos
 • Algemeen Lid: Menno van der Vlies

Rabo bank logo

Feestcommissie Espel

De Feestcommissie van Espel verzorgt ieder jaar drie activiteiten. Dat zijn:

 • Koningsdag.
 • Dorpsfeest, het eerste volle weekeind van juni.
 • Sinterklaasfeest.
De programma’s voor de verschillende activiteiten worden tijdig via deze website en de dorpskrant bekend gemaakt.
De leden van de feestcommissie groeten u.

 
 • Bas Menting: 06-13675061 - basmenting@hotmail.com - voorzitter
 • Marcel de Ronde - penningmeester
 • Inge Heukers - Kijk in de Vegte - lid
 • Patrick Warmolts - lid
 • Nicole Stevens - lid
 • Marili te Brake - lid
 • Miranda Stevens - de Bruijn - lid
 • Lucas Bramer - lid
UP

© copyright | disclaimer