Espel-Online Espel Online

Het laatste nieuws kun je volgen op Facebook

Het laatste nieuws kun je hiernaast volgen op Facebook
Of ga naar facebook voor alle berichten

Activiteiten Agenda

Vaste momenten in MFC 't Mozaïek

Vandaag is het woensdag

 • Elke dinsdagmorgen en vrijdagmorgen:
  Loop binnen in 't Mozaïek om gezellig met dorpsgenoten een praatje te maken en te genieten van een overheerlijk kopje koffie of thee in de grote zaal
 • Elke maandagmorgen en dinsdagmorgen:
  Fysiotherapeut Hans Wognum. Tel 0527-637324
 • Elke dinsdag en vrijdag op afspraak:
  Pedicure Sary-Christyn van der velde tel 271466 | mobiel 06 51156131

15.03 2024 - Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Espel

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op vrijdag 15 maart 2024 om 20.00 uur in de Ducdalf.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Roy Metsemakers
 2. Notulen jaarvergadering 2023
  Opmerkingen over notulen kunnen tot 24 uur voor vergadering bij het secretariaat gemeld worden
 3. Terugblik en vooruitblik
 4. Programma feestcommissie
 5. Masterplan Espel
 6. Financiële verslagen door penningmeester Jakob van der Wekken
 7. Verslag van de kascommissie door Geert Klinkhamer en Tonny Blok
 8. Voorstel nieuwe contributie
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Jakob van der Wekken
  Nieuwe leden: Elien Meisner en Wim Kemper
 10. Lancering Espel.nl
 11. Rondvraag
  Punten voor de rondvraag kunnen tevens voor de vergadering verstuurd worden naar dorpsbelangespel@hotmail.com  

Sluiting vergadering

Na afloop van het officiële gedeelte is er een gezellig samenzijn met hapje en drankje (eerste gratis met muntje)


Carnaval 2024 - Foto's optocht.
Click voor groter
Click voor groter

Van Chantal van Breugel ontvingen wij nog wat mooie foto's van de carnavalsoptocht 2024.
Wil je liever niet dat jouw foto hierbij staat, dan halen we hem natuurlijk weer even weg.

Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
Click voor groter
UP

© copyright | disclaimer